Des d’avui obro aquesta petita finestra. Entre les diferents tasques del dia a dia com a professora de Dret administratiu la que més m’agrada és de la llegir sentències. Observar quina és la posició dels tribunals de justícia, en el meu cas concret, la jurisdicció contenciosa administrativa, em resulta interessant i em permet una formació continuada amb l’anàlisi dels fonaments jurídics corresponents.

Per altra banda, també serà un instruments pels alumnes de fer un seguiment del comentari de les sentències que, en moltes ocasions, també són objecte d’estudi a la classe.

Sense cap més altra pretensió que escriure unes anotacions personals sobre la lectura de la jurisprudència, inicio aquest bloc i invito a qui ho cregui a obrir diàleg.